Archiwa przejściowe i zbiorcze w Polsce

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Niniejsza publikacja została poświęcona dwóm typom archiwów bieżących: przejściowym i zbiorczym. Archiwa zbiorcze gromadzą, przechowują, opracowują i udostępniają dokumentację zachowującą walor użytkowy i wytworzoną przez wielu twórców. Ich współczesnym odpowiednikiem są...

Spis zawartości