Ars fortificandi T.1 Studia i materiały z dziejów architektury obronnej tom I

Broń, technika wojskowa

Informacje

Wraz z upływem czasu od zakończenia drugiej wojny światowej problematyka dotycząca dziejów historycznej architektury obronnej jest coraz częściej podejmowana w badaniach nad szeroko rozumianą historią wojskową. Rozwój polskiej historiografii w tym zakresie, w sposób wyraźny i...

Spis zawartości