Biografia niezlustrowana. Świadek historii w `Białym Domu`

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Ta książka jest nie tylko autobiografią, chociaż w niektórych rozdziałach autor pisze o swoim środowisku rodzinnym, ale również wspomnieniem o ludziach-zarówno o tych, z którymi się stykał, jak i tych wielkich, z czołówek mediów. Jest to przypomnienie ówczesnego miejsca Polski w...

Spis zawartości