Ciekawi świata Przyroda Geografia Podręcznik Część 4 Przedmiot uzupełniający

Podręczniki

Informacje

Przyroda to zupełnie nowy przedmiot w szkole ponadgimnazjalnej. Jest on uzupełniający i obowiązkowy dla uczniów, którzy nie wybrali żadnego przedmiotu przyrodniczego (biologia, geografia, fizyka, chemia) na poziomie rozszerzonym. Podręcznik dostosowany do wieloletniego użytku.

Spis zawartości