Czaplinek. Plan miasta z Mapą Gminy Czaplinek

Podróże i turystyka

Informacje

Spis ulic, karton centrum w skali 1:5 000na odwrocie karton Okolice Czaplinka w skali 1:150 000 z zaznaczonym przebiegiem szlaków turystycznych, opis Czaplinka jego historii i zabytków, ważniejszych miejscowości w okolicach Czaplinka, tłumaczenie na język niemiecki, informator turystyczny.

Spis zawartości