Duże mosty wieloprzęsłowe

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Tytuł ten podsumowuje seminarium Naukowo-Techniczne, które odbyło się we Wrocławiu w dniach 29-30 listopada 2016 roku, organizowane przez Katedrę Mostów i Kolei Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej.Wstęp: W ostatnich 20 latach wybudowano w Polsce...

Spis zawartości