Dzieci i młodzież w sieci zagrożeń realnych i wirtualnych

Pedagogika

Informacje

Najnowsze media cyfrowe i interaktywne technologie informacyjno-komunikacyjne, tworzące cyberprzestrzeń oraz świat wirtualny stwarzają wiele możliwości, ale także http://eastwestworkers.pl/ zagrożeń dla najmłodszego pokolenia. Mają one charakter dynamiczny i powszechny, a ich wymiar jest globalny. Dzieci i...

Spis zawartości