Ekonomia przyszłości Wokół nowego pragmatyzmu Grzegorza W. Kołodko

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Świat [...] można intelektualnie ogarnąć. Nigdy do końca i nigdy w pełni, ale w dużej mierze. Tym większej, im szerzej https://uholki.pl/ i głębiej na tę rzeczywistość się patrzy. Szerzej i głębiej oznaczać musi interdyscyplinarnie i nieortodoksyjnie, krytycznie i progresywnie, odważnie i...

Spis zawartości