Eksploracja danych medycznych

Podręczniki

Informacje

Podtytuł monografii Metody sztucznej inteligencji w projektowaniu syntez leków wskazuje na niewątpliwie najbardziej frapujący, a jednocześnie ważny http://www.mleczkopszczele.com/mleczko-pszczele-25/ oraz obiecujący obszar zastosowania tej dziedziny informatyki. Doświadczenia tu zdobyte można stosunkowo łato uogólnić i wykorzystać w...

Spis zawartości