Forma pisemna i elektroniczna czynności prawnych. Studium prawnoporównawcze

E-książki

Informacje

Monografia stanowi pierwsze w polskiej literaturze prawniczej studium prawnoporównawcze formy pisemnej i elektronicznej czynności prawnych. Książka kompleksowo przedstawia wskazaną problematykę w aktach międzynarodowych i wspólnotowych oraz państwach ius civile i common law. Rozważania...

Spis zawartości