Historia Polski w obrazach

Kultura i sztuka

Informacje

Album prezentuje historię Polski od chrztu po wstąpienie do Unii Europejskiej. Dzięki obrazowemu streszczeniu ponad tysiącletnich dziejów politycznych narodu polskiego czytelnik będzie mógł przyjrzeć się historii Polski z nieco innej perspektywy. Historia Polski, pełna spektakularnych...

Cena: 18,71
Dostępność: dostępny do tygodnia