Innowacje pedagogiczne w międzynarodowych raportach edukacyjnych

Nauki humanistyczne

Informacje

Współczesne systemy oświatowe muszą być dostosowane do zmieniających się warunków: politycznych, społecznych, technicznych,kulturowych i społecznych. Od wielu lat twórcy raportów edukacyjnych proponują rozwiązania które zmierzają do doskonalenia: celów, treści, zasad, metod i...

Spis zawartości