Instrukcja podatkowego rozliczania działalności inwestycyjnej i remontowej

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Instrukcja podatkowego rozliczania działalności inwestycyjnej i remontowej pomoże wprowadzić jednolite zasady prowadzenia inwestycji i remontów w przedsiębiorstwie oraz odpowiadające im procedury postępowania m.in. w takich obszarach jak: planowanie kosztów inwestycji, właściwe...

Spis zawartości