Jak doszło do zadłużenia Polski za granicą w latach 1970-1985

Ekonomia i finanse

Informacje

Upływa 37 lat od utraty wypłacalności naszego kraju wobec państw Zachodu. W rezultacie zadeklarowana na początku lat osiemdziesiątych ubiegłego wanna 180x80 wieku słuszna polityka "otwarcia Polski na Zachód", która mogła i powinna była doprowadzić do rozwoju kraju, zakończyła się kryzysem...

Spis zawartości