Jak pisać prace dyplomowe. wskazówki praktyczne

E-książki

Informacje

"Niniejsze opracowanie pt. "Jak pisać prace dyplomowe? (wskazówki praktyczne)" jest czwartym, uzupełnionym wydaniem (pierwsze wydanie ukazało się w 2005, drugie w 2007, trzecie 2010 r.), przeznaczonym dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Kujawsko-Pomorskiej Szkoły...

Spis zawartości