Kościół katolicki w czasach komunistycznej dyktatury. Między bohaterstwem a agenturą. Tom 3

Religia i religioznawstwo

Informacje

Tom 3 zawiera m.in. rozprawy dotyczące działań aparatu PRL wobec kard. Wojtyły w latach 1967-78, werbunku tajnych współpracowników spośród duchownych, represji i obozów pracy dla zakonnic, a także przedstawia sylwetki opata mogilskiego ojca Augustyna oraz Zbigniewa Faryny.

Spis zawartości