Medytacje Jerozolimskie. Świadectwo Pielgrzyma

Religia i religioznawstwo

Informacje

Medytacje jerozolimskie. Świadectwo pielgrzyma- to zbiór medytacji poświęconych Ziemi Świętej, która jako "niezmienny" świadek objawienia Bożego, opowiada o Bogu, który stał się Człowiekiem, umarł i zmartwychwstał dla naszego zbawienia. Rozważania mają formę zwięzłych...

Spis zawartości