Modlitewnik dla rodzin

Religia i religioznawstwo

Informacje

Rodzina to miejsce, w którym rodzi się i kształtuje nasza wiara. Więzi duchowe pomiędzy członkami rodziny trzeba nieustannie pielęgnować i http://drukosfera.pl/ je pogłębiać. Rodzina jako mały kościół powinna jednoczyć się we wspólnej modlitwie i uwielbieniu naszego Ojca, który jest źródłem i...

Spis zawartości