O niewspółmierności wartości i jej konwencjach dla stosowania prawa

E-książki

Informacje

Książka dotyczy słabo opracowanego w polskiej literaturze filozoficznej i filozoficznoprawnej zjawiska niewspółmierności wartości oraz jego konsekwencji kazimierz dolny restauracje dla procesu stosowania prawa. Przedstawiono w niej różne sposoby rozumienia pojęcia niewspółmierności wartości oraz opisano, z...

Spis zawartości