Obsługa klientów w gastronomii. Kwalifikacja T.15. Zeszyt ćwiczeń do nauki zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych (2015)

Szkoły zawodowe

Informacje

Publikacja zawiera zadania i ćwiczenia skorelowane z podręcznikiem Usługi gastronomiczne, których zadaniem jest usystematyzowanie i utrwalenie nowe kopertownice cena poznań wiedzy i umiejętności wchodzących w skład trzeciej części kwalifikacji T.15 (Planowanie i wykonywanie usług gastronomicznych).Ćwiczenia...

Spis zawartości