Piórnik pen 278

Wyposażenie szkolne

Informacje

Piórnik tuba wykonany z kodury.

Spis zawartości