Rozwój gospodarczy miast portowych pruskich prowincji nadbałtyckich w latach 1808-1914

Historia

Informacje

Opracowanie pod względem chronologicznym obejmuje okres od 1808 r. do wybuchu I wojny światowej. Powszechnie w historiografii przyjmuje się, iż https://www.crashbars.eu/ w okresie wojen napoleońskich zapoczątkowany został, a po kongresie wiedeńskim kontynuowany był proces reform, który miał ułatwić w Prusach...

Spis zawartości