Trener Język angielski Poziom podstawowy i rozszerzony

Szkoły ponadgimnazjalne

Informacje

W charakterystycznym, trójdzielnym układzie materiału na stronie część główną, środkową zajmują ćwiczenia z przykładowymi rozwiązaniami i ćwiczenia dla uczniów do samodzielnego rozwiązania (rozwiązania tych ćwiczeń znajdują się na końcu książki). Lewa część strony...

Spis zawartości