Wielka Księga Kawalerii Polskiej 1918-1939. Tom 42, Dywizjony Artylerii Konnej cz.2

Historia

Informacje

"Wielka Księga Kawalerii Polskiej 1918-1938" to wyjątkowa seria książek poświęconych pułkom międzywojennej jazdy polskiej. W każdym 100-stronnicowym tomie opisujemy szczegółowo jeden z 40 pułków kawalerii Wojska Polskiego II Rzeczpospolitej, gdzie oprócz historii pułku, biogramów...

Spis zawartości