Zarządzanie wiedzą a przewaga konkurencyjna przedsiębiorstwa międzynarodowego

Ekonomia i finanse

Informacje

We współczesnej literaturze, zarówno naukowej, jak i publicystycznej, często podkreśla się znaczenie wiedzy w gospodarce. Powszechnie używane są terminy "gospodarka oparta na wiedzy" czy "gospodarka wiedzy". Co jednak w praktyce oznaczają one dla szeroko rozumianego przedsiębiorstwa -...

Spis zawartości