Wzory pism - korespondencja urzędowa w zakresie funkcjonowania jedostek sektra finansów publicznych

E-książki

Informacje

Korespondencja urzędowa w praktyce jest definiowana jako przyjmowanie, redagowanie i wysyłanie pism. Jest to jeden ze sposobów wymiany informacji zarówno wewnątrz jednostki organizacyjnej, jak i między daną jednostką a jej \"otoczeniem\". Korespondencja to również istotny element systemu...

Cena: 33,92 36,04 zł
Dostępność: sprawdź w sklepie