Zrównoważone systemy odwodnienia miast

Kultura i sztuka

Informacje

Podstawy hydrologiczne procesu retencji i infiltracji wód deszczowych,Podstawowe właściwości hydrogeologiczne gruntu,Wybór systemów zagospodarowania wód opadowych na terenach o różnym przeznaczeniu,Powierzchniowa i podziemna infiltracja wód opadowych,Oczyszczanie wód...

Cena: 59,60
Dostępność: dostępny od ręki